Frugård


Arena Club/Scene, er staden for store konsertar, show og club / diskotek.

Arena

Arena er Bakeriet Frugård si storstova for konsertar, julebord, stand-up og discotek. Arena er staden for dei store opplevingane.
Kapasitet på Arena varierer frå 150 – 420 alt etter kva oppsett me har.

Saker relatert til Arena:


Telefon: 53 41 05 34

Borggata 20, 5417 Stord

[email protected]

Bakeriet Frugård

Telefon: 53 41 05 34

Opningstider:
Kvardagar: 11.00 - 01.00
Fredag-laurdag: 11.00 - 03.00

Arena

Telefon: 53 41 05 34

Den Blå Time

Telefon: 53 41 05 34

Opningstider:
Torsdag-laurdag: 19.00 - 03.00

Utvikla for Frugård av SYDVEST · Publisert på WordPress